दुष्काळी उपाययोजनाची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करण्यात यावी.

अन्यथा मनसे स्टाईल आंदोलन उभे करू. मदनराजे गायकवाड यांचा इशारा बुलढाणा : राज्यातील दुष्काळग्रस्त तालुक्यातील जनतेसाठी शासनाने अनेक योजना व

Read more