जिल्हा गॅझेटीयर प्रकाशन कार्यक्रमाचा ग्रंथदिंडीने प्रारंभ.

दिंडीमध्ये जिल्हाधिकारी यांनी  धरला ठेका   बुलडाणा :  -जिल्हा गॅझेटीयर प्रकाशन कार्यक्रम आज 14 जानेवारी 2019 रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयात पार

Read more